Offerte voorwaarden

Algemene offerte voorwaarden

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en de totstandkoming ervan tussen Rijvaardigheidscentrum Lelystad, handelend onder de naam van Verkeersveiligheid Groep Nederland (vanaf nu RCL) en een zakelijke contractant betreffende (de deelneming aan) een rijvaardigheidstraining.

Prijzen

Artikel 2.

Alle in onze offerte opgenomen prijzen gelden bij afname van het deelnemersaantal zoals opgenomen in de offerte. Eventuele wijzigingen van aantal personen en van afname onderdelen hebben gevolgen voor de prijs. Indien er minder dan het aantal deelnemers deelnemen aan de rijvaardigheidstraining dan dienen alle plekken te worden afgenomen en blijft de totaalprijs gelijk aan het genoemd aantal deelnemers maal de prijs per persoon of genoemde totaalprijs.

De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij de diensten zijn vrijgesteld van BTW onder de voorwaarden van het CRBKO.

Alle in de offerte opgenomen prijzen zijn voorbehouden aan wijzigingen.

Ondanks dat wij onze offerte met de grootste zorg samenstellen is deze onder voorbehoud van typefouten en vergissingen.

Betalingscondities

Artikel 3.

Tenzij nadrukkelijk anders in de offerte vermeld dient het totaalbedrag van de offerte voorafgaand aan de trainingsdatum te zijn voldaan. Indien er geen betaling gedaan is dan kunnen wij de in de offerte opgenomen training niet garanderen. Wenst u een andere betalingstermijn, neem dan direct contact met ons op.

Schade aan materiaal en materieel

Artikel 4.

Alle door deelnemer(s) veroorzaakte schade aan het materiaal of materieel van RCL, welke veroorzaakt worden door het niet naleven van baanregels, volgen van instructie of roekeloosheid komen voor rekening van de in de offerte opgenomen klant.

Schade aan uw materiaal en materieel

Artikel 5.

Indien er voor de rijvaardigheidstraining gebruik gemaakt wordt van eigen auto’s/materiaal/materieel dan is RCL niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deelname aan de rijvaardigheidstraining. Alle uit de schade voortvloeiende kosten komen voor rekening van de in de offerte opgenomen klant en kunnen niet verhaald worden op RCL.

Kleding

Artikel 6.

Wij adviseren u tijdens de trainingen vrijetijdskleding en waterbestendig schoeisel te dragen en uw zonnebril mee te nemen.

Annulering

Artikel 7.

RCL hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Tot 21 dagen van tevoren: de training kan kosteloos worden verplaatst naar een andere datum of bij geval van annulering wordt het volledige bedrag gecrediteerd.
  • Tot 14 dagen van tevoren: de training kan tegen een kostprijs van 25% van de cursuskosten worden verplaatst naar een andere datum, annuleren is niet meer mogelijk.
  • Binnen 14 dagen van tevoren: de training kan tegen 75% van de cursuskosten worden verplaatst naar een andere datum, annuleren is niet meer mogelijk.

Akkoord offerte

Artikel 8.

Indien u gebruik wenst te maken van deze offerte dan kunt u deze bevestigen door bijgaande opdrachtbevestiging in te vullen, te ondertekenen en per e-mail te retourneren naar info@verkeersveiligheidgroep.nl. Indien wij in onze offerte verschillende opties aanbieden, verzoeken wij u op de opdrachtbevestiging te vermelden van welke optie(s) u gebruik wenst te maken.